NATUURINCLUSIEVE BIOLOGISCHE BOERDERIJ

BIO IN DE POLDER

BOEREN PUUR NATUUR

BIO in de Polder is een biologische agrarisch familiebedrijf met akkerbouw, stieren, zoogkoeien, walnotenboomgaard (agroforestry) en camping.
Aan huis en restaurants wordt het biologisch vlees verkocht!

BIO in de Polder is een biologische agrarisch familiebedrijf met akkerbouw, stieren, zoogkoeien, walnotenboomgaard (agroforestry) en camping.

Aan huis en restaurants wordt het biologisch vlees verkocht!

BIO In de Polder was tot 1 januari 2018 een akkerbouwbedrijf in omschakeling naar biologische bedrijfsvoering met agrarisch natuurbeheer, wandelpad over boerenland en camping. Per 1 januari 2018 zijn er stieren en zoogkoeien (vleesvee) aan het bedrijf toegevoegd. Niet veel later is er begonnen met de aanplant van diverse soorten walnotenbomen (agroforestry). En zijn de daken van de bedrijfsgebouwen vol gelegd met zonnepanelen. Deze bedrijfsontwikkelingen dragen stuk voor stuk bij aan de circulariteit òf wel kringlooplandbouw.

Tijdens de bedrijfsovername besloten Paul en Janine het bestaande traditionele akkerbouwbedrijf (43 ha) met camping (2 ha) om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. De belangrijkste reden, een (financieel) gezond/duurzaam bedrijf voor de toekomst. Zodat het agrarische familiebedrijf voor de volgende generatie levensvatbaar is.

De doelstellingen zijn kringlopen zo ver mogelijk sluiten èn korte ketens realiseren. De passie bij Paul en Janine ligt bij goede zorg voor de bodem, dieren, leefomgeving en landschap. Deze passie combineren zij graag met  werken aan een beter klimaat of wel natuurinclusiviteit. Sinds 2021 oogst het bedrijf volledig biologisch.

CONTACT

BIO In de Polder

Groenendijk 35
4926 RE Lage Zwaluwe

boerderij@bioindepolder.nl

06 421 561 25
Janine Keller – den Dunnen

06 288 438 18
Paul den Dunnen

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Visie

Een gezond agrarisch biologisch familiebedrijf wat levensvatbaar is voor de volgende generatie.

BIO IN DE POLDER IN DE MEDIA

Bron: BIO IN DE POLDER

Bron: Inspraak (provinciale Staten Noord-Brabant) Akkerbouwbedrijf BIO In de Polder

Bron: BNDESTEM/AD

BEDRIJFSGEGEVENS

Het agrarisch bedrijf is gevestigd op zavel en jonge zeeklei. De percelen hebben een uiteenlopende afslibbaarheid van 20 tot 35 procent.

Biologisch gemengd bedrijf 43 ha
Akkerbouw 37,5 ha
Patrijzenrand 2 ha
Akkerranden 1 ha
Bloemenranden 0,5 ha
Groene camping ‘In de Polder’ 2 ha

Vleesvee

In de wintermaanden staan er op het bedrijf rond de 100 runderen in de stallen. Van kalf tot 2,5 jarige stieren en enkele zoogkoeien. Zij komen tussen begin november tot eind december naar de stallen. In deze periode raakt het gras buiten op en beginnen ze de grond kapot te trappen waardoor het in het voorjaar langer duurt voordat er weer lekker vers gras gaat groeien. Vanaf april gaan de eerste dieren weer naar buiten. Vanaf begin mei staan er alleen nog stieren van 2 jaar en ouder in de stal op de boerderij. Deze stal heeft een uitloop naar de weides.

Notenteelt

Er staan zo’n 500 walnotenbomen op 13ha. De walnotenbomen gaan o.a. schaduw bieden aan de stieren. Daarnaast is het doel om de walnoten te gaan kraken en persen tot notenolie.

TEELTPLAN

Om je bodem gezond en vitaal te houden is het belangrijk dat er niet ieder jaar dezelfde groente op hetzelfde stuk grond wordt geteeld. Op Bio In de Polder wordt er één keer in de zeven jaar dezelfde groente op hetzelfde stuk grond/perceel geteeld. In vakjargon: “er wordt 1 op 7 geteeld”.

Hoe bepaal je welke groenten je teelt

Het begint bij de bodem, op wat voor soort grond ga je telen? Onze boerderij ligt op jonge zeeklei, een lichte grond, dat wil zeggen dat hij makkelijk te bewerken is en er vrijwel alle akkerbouwmatig geteelde groenten erop groeien. Om zo veel mogelijk ziekten en plagen te voorkomen kijk je naar plantenfamilies en voorkomende schimmels en bacteriën (in bodem en planten). Vooral bij schimmelziekten spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol of er een gezonde, mooie groente geoogst kan worden.

Het teeltplan van BIO In de Polder bestaat uit de volgende groenten/gewassen

 • Erwten
 • Sperziebonen
 • Aardappelen
 • Knolselderij
 • Suikermaïs
 • Luzerne- gras- klaver (2 jaar aaneengesloten)
 • Groenbemester, dat kan zijn gerst, rogge, bladramanas, etc.
 • Walnotenteelt

EEN MOOI PRODUCT ÉN BESCHUTTING VOOR DE KOEIEN

NOTENTEELT

BIO IN DE POLDER

NOTENTEELT / AGROFORESTRY

Buiten in de open polders ontbreekt het aan schaduwplaatsen voor de stieren. Een duurzame en diervriendelijke oplossing is gevonden in het aanplanten van een notengaard. Een boom die in de toekomst niet alleen schaduw voor de dieren gaat zorgen maar ook een prachtig eiwitproduct produceert èn koolstof vastlegt. De bomen brengen ons niet alleen plezier maar dragen ook bij aan het klimaat en natuurinclusieve landbouw. De noten worden in de toekomst (zelf) gekraakt en geperst.

Van februari 2020 tot maart 2024 zijn er in vier fases walnotenbomen aangeplant. Op het perceel achter en naast de camping staan nu 500 walnotenbomen.

Er zijn negen notenrassen geplant
Juglans regia Lange van Lod
Juglans regia nr 16
Juglans regia Coenen
Juglans regia Plovdivski
Juglans regia Buccaneer
Juglans regia roodvruchtig
Juglans regia Germisara
Juglans regia Rita
Juglans regia Fernette
Juglans regia Lara
Juglans regia Bella Maria
Juglans regia Franquette
Juglans regia Fertignac
Juglans regia Bolle Jan
Juglans regia Kwanten 22
Juglans regia Orang Oeral
Juglans regia Wonder van Monrepos
Juglans regia Fernor

SAMENHANG TUSSEN LAND, WATER & DIEREN

BIODIVERSITEIT

BIO IN DE POLDER

BIODIVERSITEIT

De akkerranden (flora/fauna randen) liggen al ruim 20 jaar op het familiebedrijf. Deze minimaal drie meter brede randen behoren tot de eerst aangemelde randen van Nederland.

Samen met de patrijzen- en bloemenranden en twee paddenpoelen zijn dit prachtige pareltjes. Het landschap verfraait, ze leggen koolstof vast, het leven in en om de sloten verrijkt en zij vervullen een maatschappelijk doel. Hiermee is de polder rondom de boerderij een stuk leefbaarder geworden. Daarnaast is het wandelpad, ‘naast’ de camping, een mooie toegang om met gasten/ leefomgeving in contact te komen.

Bij de aanleg (2003) van Groene camping ‘In de Polder’ is er een paddenpoel gegraven als ‘extra’ natuur element. In dezelfde periode kwamen de eerste koeien op de boerderij. Dit bleek later een enorme win-win situatie voor de boerenzwaluw te zijn. Sinds die tijd is de boerenzwaluw terug op de boerderij. Ieder jaar worden er meer dan 60 jonge boerenzwaluwen groot gebracht! Door de jaren heen is de boerderij en camping een pleister- en verblijfplaats geworden voor de patrijs, ijsvogel, groene- en kleine bonte specht, steen-, rans- en kerkuil, witte- en gele kwikstaart, karekiet, putters, vinken, etc.

Het is prachtig om te zien en te beleven hoe belangrijk de samenhang is tussen groen/land, blauw/water en dieren. Er is geen leven zonder de ‘elementen’ aarde/wortel, licht/bloem, water/blad en vuur/vrucht/zaad.

Bodem

De bodem is hèt bestaansrecht van het agrarisch bedrijf, daar moet je dus heel zuinig op zijn!
In de biologische landbouw voed je niet de plant maar de bodem. Een gemengde bedrijfsvoering (akkerbouw gecombineerd met runderen) levert een positieve bijdrage aan het verhogen van het organische stof gehalte in de bodem. En hoe hoger het organische stofgehalte (os) hoe meer voedingstoffen en water er in de bodem gebonden worden. Hiermee wordt uitspoeling voorkomen en wordt er gezorgd voor een betere waterberging.

Op dit bedrijf wordt er 1 op 7 geteeld. Dat betekent dat er 1x in de 7 jaar op hetzelfde stuk grond hetzelfde gewas wordt geteeld. Waarvan er minimaal 1,5 jaar grasklaver staat. De hoofdopdracht van klaver is om stikstof in de bodem te binden.

Daarnaast vervult zij door haar diepere beworteling (40-45cm) de taak om meer zuurstof in de bodem te brengen en daarmee een betere waterbuffer in tijden van extreme neerslag. Ofwel klaver draagt bij aan de bodemvruchtbaarheid en levert een positieve bijdrage tegen de klimaatverandering. Een vruchtbare bodem betekent meer wormen, de bodem in betere conditie, meer werkbare dagen en minder schade aan de bodem.

Ook is het bekend dat de bodem de mest ‘herkend’ als deze mest afkomstig is van het eigen bedrijf. Dat wil zeggen dat de dieren (stieren) zo veel mogelijk gevoed moeten worden van eigen bodem. Het type stal waar de stieren in worden gehuisvest is daarom ook heel bewust een potstal. Vaste strostalmest (potstalmest) is na natuurcompost de meest stabiele mest om het os gehalte in de bodem te verbeteren.

VASTE STROSTALMEST

Om de kringloop voor het behoud en onderhoud van een goede bodem te waarborgen is er biologische vaste strostalmest nodig. Deze stalmest wordt geproduceerd door runderen.
De stieren lopen zeker 9 maanden per jaar buiten, totdat ze ongeveer 1,5 jaar tot 2,5 jaar zijn. In de periode dat ze op stal, met veel natuurlijk licht en frisse lucht staan, produceren zij voor ons de waardevolle vaste strostalmest, ofwel het ‘goud’ van de akkerbouw. In de overige maanden lopen zij buiten op de grasklaver percelen van het ‘akkerbouwbedrijf’. Een mooie kringloop binnen je eigen bedrijf, die zeer rendabel is.
Het exploiteren van het biologisch agrarische familiebedrijf zoals Paul en Janine dat doen, de stieren mee laten rouleren in het bouwplan van het akkerbouwbedrijf is voor zo ver zij weten uniek in Nederland èn zeker voor de kleigronden.

KWALITEIT

De dieren worden zoveel mogelijk gevoed met grasklaver van het eigen bedrijf. In de laatste paar maanden worden de stieren met aardappelen en krachtvoer bijgevoerd. De aardappelen die vanuit het akkerbouwbedrijf niet geschikt zijn voor consumptie/supermarkten worden aan de stieren gevoerd. Dit is vaak niet toereikend en worden er van andere biologische akkerbouwers uit de omgeving voer aardappelen aangekocht.
Het krachtvoer wat wordt aangekocht heeft een zo laag mogelijk eiwit gehalte. Dit om de stikstof uitstoot zo laag mogelijk te houden. Er wordt bewust gekozen voor de rassen Herefords, Aberdeen Angus en Fleckvieh. Dit zijn robuustere bevleesde runderen.

RUST, RUIMTE & BELEVING

RECREATIE & LEEFOMGEVING

GROENE CAMPING IN DE POLDER

RECREATIE / LEEFOMGEVING

Naast de boerderij is op hetzelfde adres ‘Groene camping In de Polder’ gevestigd.
De doelstellingen van de camping

 • de gasten laten zien hoe een biologisch gemengd agrarisch familiebedrijf vandaag de dag er in Nederland uit ziet.
 • de gasten mee te laten delen in de rust, ruimte en vrijheid die de praktiserende boerenfamilie zelf ervaart.

Rust, ruimte en beleving zijn dan ook de kernwaarden.

De gasten van de camping kiezen naast hun bezoek aan Nationaal Park ‘de Biesbosch’ bewust voor een biologisch agrarisch bedrijf in functie en ruime kampeerplaatsen. Tijdens de gesprekken tussen boer en burger (campinggasten) komen diverse aspecten van de huidige landbouw aan de orde.

DE KORTSTE VERBINDING TUSSEN BOER & CONSUMENT

KORTE KETEN

BIO IN DE POLDER

KORTE KETEN

Het is voor Paul en Janine erg belangrijk dat het vlees, de groenten en in de toekomst de walnotenolie een zo kort mogelijke keten hebben ofwel de weg naar de consument kort is.

Vlees

Het begint bij de aankoop van de stier kalfjes.
Het verder groot brengen van de biologische stieren is voor Paul en Janine belangrijk.

 1. De geboren stierkalfjes blijven op deze manier in de biologische keten.
 2. Het bedrijf beschikt op deze manier over biologische vaste strostalmest.
 3. Doordat de stieren op de percelen grasklaver grazen vervullen ze ook de functie van natuurlijke ‘onkruidbestrijder’.
 4. Er is genoeg grasklaver om deze te oogsten en deze in de winterperiode aan de

stieren te kunnen voeren.

Het vlees vindt zijn of haar consument in de nabije omgeving van het dier zijn leefomgeving.

Als producent kan er direct het eerlijke verhaal aan de consument worden gedeeld. Het vlees wordt aan huis èn aan een restaurant aan de grote markt in Breda verkocht.

Groenten

De groenten, denk aan winterwortelen/knolselderij, uien, pompoen en bonen/erwten worden rechtstreeks aan de biologische verwerkingsfabriek in Waspik en Zundert geleverd. De hoeveelheden van de diverse groenten zijn te groot om aan huis te verkopen en de boerderij is op dit moment niet ingericht om aan de versmarkt te kunnen leveren óf aan huis te verkopen. De aardappelen worden, met tussenkomst van een verpakkingsbedrijf, direct aan Albert Heijn geleverd.

Notenolie

De noten gaan in de toekomst tot notenolie worden verwerkt. Dit kwaliteitsproduct gaat zijn weg vinden bij o.a. de campinggasten en restaurants in de nabije omgeving.

Samenweken

Op het agrarisch bedrijf BIO In de Polder is samenwerking essentieel. Met goed personeel, netwerk en duurzame samenwerkingen haal je extra plezier uit het werk. Het extra plezier wordt gehaald uit de onderdelinge kennisoverdracht, elkaar inspireren, creativiteit en vertrouwen. Als de samenwerking goed is kan er efficiënt worden gewerkt èn een goed product worden geproduceerd.

Wie zijn de partners:
– van Driel Herefords natuurbegrazing / natuurmonumenten
– diverse biologische melkveebedrijven in de nabije omgeving
– Loonbedrijf J.C. Lokers
– Loonbedrijf Gebr. de Jong
– Den Dunnen Personeel

Kennisdeling

De brede agrarische kennis wordt niet alleen gedeeld met campinggasten maar onder andere ook met middelbare scholen, HAS den Bosch, Warmonderhof, WUR, Louis Bolk instituut, beleidsambtenaren, BMF netwerk ‘Goed Boeren’, Vereniging van Biologische Boeren Zuidwest, Ledenraad Rabobank Amerstreek en ANV Drimmelen.

BOERDERIJ GEBOUWD ROND 1780

HISTORIE

BIO IN DE POLDER

HISTORIE

De boerderij is rond 1780 gebouwd en sinds die tijd in het bezit van de familie. Het huidige woonhuis is nog helemaal origineel.

Abraham den Engelsen (1760 – 1832) gehuwd met Sija van Bavel (1762 – 1835)

Hendrik den Engelsen (1802 – 1887)

Kadastrale kaart (1811 – 1832) Bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl

De nummers 909 911 912 913 914 en 915
staan op naam van Abraham den Engelsen.

Gerrit den Engelsen (1839 – 1819)

Hendrik den Engelsen (1873 – 1965) gehuwd met Johanna Broere (….. – …)

Anna Maria den Engelsen (1913 – 1984) gehuwd met Jaap Keller (1913 – 1990)

Jaap en Ans, de opa en oma van Janine begonnen het agrarisch gemengd bedrijf aan de Kerkstraat in Lage Zwaluwe. Na de oorlog werd door twee vrijgezelle ooms en een tante gevraagd of zij met hun gezin naar de Groenendijk wilden verhuizen. Eind jaren ‘40 zijn Jaap en Ans met drie kinderen naar de boerderij aan de Groenendijk verhuisd om daar het bedrijf voort te zetten. Henk wordt in 1952 op deze boerderij geboren. Het bedrijf bestond uit akkerbouw en melkvee. Bij de overname werd er nog gewerkt met paarden begin jaren ’60 kwamen de trekkers. De nu, oude, Fiat 411 werd door Jaap in 1964 nieuw aangekocht. Deze trekker wordt nu nog voor lichte werkzaamheden ingezet. Bijvoorbeeld voor het maaien van het gras van de camping in het voorseizoen. Naast dat de mechanisatie zijn intrede deed kwamen er ook kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen op de markt. Hiermee stegen de opbrengsten van de gewassen. Dit volledig volgens plan van de overheid.

Hendrik Keller (1952 – 2019) gehuwd met Cornelia Adriana Elizabeth Prins (1952 – ….)
In 1977 werd de boerderij door Henk en Cora overgenomen. Zij maakten de keuze om zich te gaan specialiseren in de akkerbouw en verkochten het melkvee. In 1984 en 1997 bouwden zij nieuwe koelcellen om zelf de aardappelen, winterwortelen en knolselderij te kunnen bewaren. Aan de bloei van de gewas opbrengsten kwam eind jaren ’80, begin jaren negentig een einde. Cora besloot, na de opleiding aan de NHTV een camping in de oude boomgaard te beginnen. Deze agrarisch verbreding paste goed bij de persoonlijke mindset en het bedrijf. In 2003 wordt er 2 ha akkerbouw omgezet naar  Groene camping In de Polder.

Janine Anna Maria Keller – den Dunnen (1981 – ….) Gehuwd met Paul den Dunnen (1980 – ….)
Paul en Janine nemen als 7e generatie op 1 januari 2018 het agrarisch familiebedrijf met camping over. In de jaren ter voorbereiding aan de overname besluiten beiden om het bedrijf om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Hierbij is de kringloop een rode draad. Om de kringloop zo goed als gesloten te krijgen worden er stieren en zoogkoeien aan het bedrijf toegevoegd. In de winter staan ze in een strostal, in deze periode produceren zij het ‘goud’ voor de akkerbouw, ruige stalmest. In de biologisch landbouw worden geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. In de biologische landbouw voedt je de bodem i.p.v. de plant.